Silta-polku

Silta

Moi, ja tervetuloa Sillan nettisivuille! 

Kiinnostaako toisenlainen tapa oppia ja opiskella?
Haluaisitko opiskella pienryhmässä, tarvitsetko aikuisen tukea oppimisen etenemiseen? 

Hae opiskelemaan Siltaan! Silta-ryhmä on Kuopion kaupungin järjestämä työelämäpainotteinen TUVA-koulutus, jonka lisäksi lukuvuotta rytmittävät 3–4 elämyspedagogista leiriä.

Kenelle?

◦ Ensisijaisesti peruskoulun päättäneelle, oppivelvolliselle nuorelle.  
◦ Halu sitoutua pienryhmätyöskentelyyn, elämyspedagogisiin toimintamalleihin ja työelämäorientoituneeseen työskentelyyn.

Tavoite? 

◦ Oman opiskelu- ja tulevaisuuden suunnan selkeytyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen, perustaitojen vahvistaminen. 
◦ Siirtyä opiskelemaan toiselle asteelle viimeistään seuraavan lukuvuoden syksyllä: ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen tai kaksoistutkintoon.
◦ Opiskelijalle luodaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelusuunnitelmaa muokataan lukuvuoden aikana tarvittaessa. 

TUVA-koulutuksen osat

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen

Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen kattaa suuren osan Sillassa opiskelusta, noin 16 TUVA-viikkoa. Lukuvuoteen kuuluu neljä, noin 6–7 viikon pituista työjaksoa. Työjaksojen aikana opiskelija on kolme päivää viikosta oppimassa työpaikallaan ja kaksi päivää viikosta koulussa opiskelemassa peruskoulun oppiaineita. 

Työelämätaitoja käydään läpi esimerkiksi 

  • 4H:n Ajokortti työelämään -kurssilla
  • Haastatteluharjoituksilla 
  • Luomalla CV Duunikoutsin avulla 
  • Harjoittelemalla työnhakua UTUAn tulevaisuussimulaatiolla

Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

Elämyspedagogiset leirit kuuluvat myös isona osana Silta-vuoden toimintaan. Riippuen ryhmästä, yhden lukuvuoden aikana toteutetaan 3–4 leiriä. 

Siltalaiset eivät tiedä etukäteen, minne leirit suuntautuvat. He kuitenkin osallistuvat esimerkiksi leirien ruokailujen suunnitteluun. Nuoret eivät ota mukaan leireille rahaa tai elektronisia apuvälineitä, mutta sitäkin enemmän avointa mieltä ja asennetta. Leirit ovat ehdottomasti lukuvuoden parhaita hetkiä! 

Tähän koulutuksen osaan kuuluu leirien lisäksi myös itsetuntemukseen liittyvien taitojen harjoittelua: vahvuuksien ja tunteiden tunnistamista, sekä RSMP Koulumotivaatioprofiilin tekeminen yhdessä RSMP-valmentajan kanssa. Lisäksi nuoret tekevät tulevaisuuden suunnittelun tueksi erilaisia asunto- ja ruokaprojekteja. 

Perustaitojen vahvistaminen

Peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korottaminen tapahtuu Sillan erityisluokanopettajan johdolla. Nuori korottaa peruskoulun päättöarvosanoja omien tavoitteidensa mukaisesti.  

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Jokaiselle siltalaiselle luodaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan lukuvuoden tavoitteet, nuoren vahvuudet ja tuen tarpeet. Suunnitelmaa päivitetään lukuvuoden aikana yhdessä nuoren kanssa. Huoltaja on mukana opiskelusuunnitelman päivittämisessä ainakin ennen joulua. 

Siltalaisten opinto-ohjaaja on Henri Huovinen (henri.huovinen@opedu.kuopio.fi, 044 718 1706). Henri tukee siltalaisia 2.asteen ja jatko-opintoihin liittyvissä asioissa. 

Lisäksi voit opiskella LUKIOKOULUTUKSEN, AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ja VALINNAISIA OPINTOJA. Näihin syvennytään opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaan. Näiden koulutuksen osien sisältöjä toteutetaan yhteistyössä Kuopion lukioiden, Sakkyn, IngmanEdun ja PAOKin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Kuopion 4H-yhdistys, Savonia AMK, Ohjaamo ja Navigaattori.

Mihin Sillan jälkeen?

Silta-vuoden jälkeen opiskelija voi hakeutua 2.asteen opintoihin: lukiokoulutukseen, ammatilliselle puolelle, kaksoistutkintoon tai oppisopimuskoulutukseen. Opiskelija hakee kevään yhteishaussa haluamiinsa oppilaitoksiin. Nuori saa suoritetusta TUVA-koulutuksesta kuusi (6) lisäpistettä ammatillisen puolen hakukohteisiin. 

Erityisluokanopettaja

Una Sutinen
(sijainen Saana Juuti lv. 2023–2024)
Minna Canthin katu 45
70110 Kuopio
044–7184462
etunimi.sukunimi(at)opedu.kuopio.fi

Katso Sillan esittelyvideo:
https://youtu.be/Z54smQOLXsU