Silta-polku ja Paja-polku

Silta-polku

Kenelle?

  • Ensisijaisesti peruskoulun päättäneelle, oppivelvolliselle nuorelle
  • Halu sitoutua pienryhmätyöskentelyyn, elämyspedagogisiin toimintamalleihin ja työelämäorientoituneeseen työskentelyyn

Tavoite?

  • Oman tulevaisuuden suunnan selkeytyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen, perustaitojen vahvistaminen
  • Siirtyä opiskelemaan toiselle asteelle viimeistään seuraavan lukuvuoden syksyllä: ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen tai kaksoistutkintoon.
  • Opiskelijalle luodaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelusuunnitelmaa muokataan lukuvuoden aikana tarvittaessa.

TUVAn Silta-polulla opiskellaan erityisluokanopettajan johdolla pienessä ryhmässä. Sillassa painotetaan elämyspedagogiikan keinoja ja työelämätaitoja. Silta-polun opiskelijat tekevät vuoden aikana useita työjaksoja ja heidän on mahdollista osallistua opinnollistetulle leirille. Opiskelija voi myös korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja ja suorittaa toisen asteen opintoja lukiosta tai ammatilliselta puolelta.

Erityisluokanopettajan lisäksi opintojen tukena on koulunkäynninohjaaja ja opinto-ohjaaja, joka auttaa kartoittamaan toisen asteen opiskeluvaihtoehtoja.

Paja-polku

Kenelle?

  • oppivelvolliselle, yläkouluajan ylittäneelle nuorelle, jolta puuttuu perusasteen päättötodistus

Tavoite?

  • perusasteen loppuun suorittaminen
  • opiskelutaitojen vahvistaminen
  • lähiopetukseen sitoutuminen, opiskelurytmin löytyminen

Pajalla opiskellaan perusasteen sisältöjä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Yksilöllisen opiskelusuunnitelman tavoitteena on päättötodistuksen saaminen ja opiskelutaitojen vahvistaminen. Nuori pyritään sitouttamaan opintojen suorittamiseen. Opiskelu tapahtuu erityisluokanopettajan johdolla, lisäksi opintojen tukena on koulunkäynninohjaaja ja nuorisotoimen työntekijöitä. Opiskeluympäristö ei ole perinteinen luokkatila, ja opetusmetodit valitaan tukemaan opiskelijan vahvuusalueita.

Perusasteen oppimäärän suoritettuaan Pajan opiskelijan on mahdollista hakea jatkuvassa haussa toiselle asteelle tai jatkaa TUVA-opiskelijana lukuvuoden loppuun asti. Opinto-ohjaaja on apuna vaihtoehtojen kartoittamisessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityisluokanopettajat

Una Sutinen
(sijainen Saana Juuti lv. 2023–2024
044 718 4462
una.sutinen(at)opedu.kuopio.fi

Katso Sillan esittelyvideo:
https://youtu.be/Z54smQOLXsU 

Matti Hollmén

044 718 4033

matti.hollmen@opedu.kuopio.fi