Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus Kuopion kaupungin TUVAssa

Opinto-ohjaus kuuluu olennaisena osana TUVA-lukuvuoteen. Sen tavoitteena on tukea opiskelijaa esimerkiksi   

  • kartoittamaan kiinnostuksen kohteitaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan 
  • arvioimaan aiemmin hankittua osaamista 
  • suunnittelemaan opintojensa sisältöä   
  • seuraamaan opinnoissa etenemistään  
  • arvioimaan omaa oppimistaan 
  • tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja tulevaisuuden suhteen 
  • etsimään tietoa toisen asteen koulutuksesta sekä erilaisista uravalinnoista sekä hakeutumaan jatko-opintoihin

Ohjausta voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena sekä näiden yhdistelmänä. Ohjauksen yhteydessä tehdyt suunnitelmat dokumentoidaan opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.

Opinto-ohjaaja

Henri Huovinen
044 718 1706
henri.huovinen@opedu.kuopio.fi