Erityisopetus

Erityisopettaja Inka Turunen työskentelee TUVAlla noin kahtena päivänä viikossa. Hän auttaa nuorta opiskelun tukeen liittyvissä asioissa. Opiskelun tukitoimia ovat mm. lisäaika kokeissa ja kirjallisissa tehtävissä, samanaikaisopetus, pienessä ryhmässä opiskelu, tukiopetus, eriyttäminen ja aikuisen tuki.

Opiskelijan erityisen tuen tarve arvioidaan opiskelijan aloittaessa opiskelun, ja opintojen aikana tuen tarpeen ilmetessä. TUVAssa opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tavoitteiden saavuttamiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erityisopettaja

Inka Turunen
044 718 1349
inka.turunen@opedu.kuopio.fi