Kymppi-polku

Kenelle?

 • peruskoulun päättäneelle, oppivelvolliselle nuorelle
 • lähiopetukseen sitoutuminen

Tavoite?

 • perusasteen arvosanojen korottaminen
 • opiskelutaitojen vahvistaminen
 • mahdollisuus suorittaa toisen asteen opintoja, oppilaitosvierailuja ja koulutuskokeiluja
 • työelämätaitojen vahvistaminen työharjoittelujaksolla
 • arjen taitojen harjoittelu yhteistyöoppilaitosten jaksoilla
 • toisen asteen opinnoissa tarvittavien valmiuksien saavuttaminen

Kymppi-polulla opiskeluvuosi jakaantuu kuuteen jaksoon. Syyslukukaudella keskitytään perustaitojen vahvistamiseen ja perusasteen sisältöjen kertaamiseen arvosanakorotusmahdollisuuksineen ja keväällä aloitellaan toisen asteen opintoihin tutustumista.

Kymppi-polulla opiskellaan aineenopettajien johdolla ja koulunkäynninohjaaja on mukana kaikilla oppitunneilla. Ryhmänohjaaja vastaa yleisistä opiskeluihin liittyvistä asioista, opintojen suunnittelusta ja yhteydenpidosta kodin ja koulun välillä.

Opintojen tukena työskentelevät myös erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Heidän johdollaan opiskelijat hiovat opiskelutaitoja ja perehtyvät toisen asteen opiskeluvaihtoehtoihin. Kymppi-polulla on mahdollista opiskella pienessä ryhmässä eriytetysti ja yksilölliset tarpeet huomioiden, monenlaista tukea opintoihin on tarjolla!

 

S2-polku

Kenelle?

 • oppivelvolliselle nuorelle, joka tarvitsee suomen kielen taidon vahvistamista
 • peruskoulun tai vastaavan koulutuksen suorittaneille
 • kielitasoryhmät alkeistasosta A1-tasolle
 • lähiopetukseen sitoutuminen

Tavoite?

 • toisen asteen opinnoissa vaadittavan kielitason saavuttaminen
 • suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen
 • Kuopion alueen opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen
 • yhteiset taito- ja taideaineiden opinnot Kymppi-polun kanssa

TUVAn suomi toisena kielenä -polulla opiskelijat keskittyvät kohentamaan suomen kielen taitoaan. Suomen kielen oppitunteja on joka päivä. Opiskelijoita on mahdollista jakaa tasoryhmiin kielitaidon mukaan. Ryhmien taso vaihtelee alkeista tasolle A1. A2-kielitason saavuttaneen opiskelijan on mahdollista siirtyä TUVAn Kymppi-polulle.

Oman suomen kielen opettajan lisäksi oppitunneilla on mukana koulunkäynninohjaaja. Opintojen tukena työskentelevät myös erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Heidän johdollaan opiskelijat hiovat opiskelutaitoja ja perehtyvät toisen asteen opiskeluvaihtoehtoihin

S2-polun opiskelijat tekevät vierailuja ja retkiä lähiympäristön kohteisiin osana suomalaisen kulttuurin ja arjen taitojen opintoja. He tutustuvat Kuopion alueen liikuntapaikkoihin sekä kulttuuritarjontaan. Yhteistyöoppilaitosten jaksoilla he perehtyvät myös suomalaiseen ruokakulttuuriin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmänohjaajat

Kymppi-polku

Riina Pirskanen
044 718 1623
riina.pirskanen@opedu.kuopio.fi

S2-polku

Anna Matikainen

044 718 1396

anna.matikainen@opedu.kuopio.fi