Kymppi-polku

TUVAn Kymppi-polulla keskitytään opiskelutaitoihin ja perusasteen sisältöjen kertaamiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa kaikkia perusopetuksen arvosanoja. Lisäksi vuoden aikana voi suorittaa toisen asteen opintoja ammatillisen koulutuksen tai lukion puolelta. Myös siirtymät toiselle asteelle kesken vuoden mahdollisia.

Kymppi-polulla perusasteen kertauskursseja ja lukion opintojaksoja opettavat lukion aineenopettajat. Koulunkäynninohjaaja on mukana kaikilla oppitunneilla ja ryhmänohjaaja vastaa yleisistä opiskeluihin liittyvistä asioista.

Opintojen tukena työskentelee myös erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Kymppi-polulla on mahdollista opiskella pienessä ryhmässä eriytetysti ja yksilölliset tarpeet huomioiden, monenlaista tukea opintoihin on tarjolla!

S2-polku

Suomi toisena kielenä -opiskelijat opiskelevat pääosin Kymppi-polun mukana, mutta heidän on mahdollista valita enemmän suomi toisena kielenä -kursseja. Kymppi-polulla S2-opiskelijan kielitasovaatimus on A2, haastattelemme hakijat tarvittaessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmänohjaaja

Riina Pirskanen
044 718 1623
riina.pirskanen@opedu.kuopio.fi